• ikon
  Mette Søberg den 20-05-2016
  BAGVAGT SOMMERFERIEN 2016
  I tilfælde af utilsigtede hændelser på skolen eller på Phønix kan flg. ledere kontaktes.
 • Mette Søberg den 21-06-2016
  Kære alle

  Det er med stor glæde, at jeg kan orientere om, at Mette Bach Purup pr. 1. august ansættes som pæd. leder på Elsted Skole. Mette får det ledelsesmæssige ansvar for 0.-1. årgang og SFO.

  Mette kommer fra en stilling som lærer på Lystrup Skole, hvor hun har været ansat i 18 år. De senere år primært i indskolingen. Mette har ud over sine undervisningsopgaver varetaget opgaver som pædagogisk koordinator, praktikkoordinator, inklusionsvejleder, formand for pædagogisk udvalg m.v.

  Vi glæder os til samarbejdet - og hilser Mette hjertelig velkommen.

  På ansættelsesudvalgets vegne
  Mette Søberg
 • ikon
  Mette Søberg den 13-06-2016

  Kære forældre
  Skemaerne er på trapperne
  - og i den forbindelse vil I opdage, at vi på alle årgange har valgt at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-lærerordning. Det betyder, at eleverne i kommende skoleår vil få kortere skoledage. (se vedlagte skemaeksempler)

  Ændringen sker som følge af, at Århus Kommune har givet skolerne råderum til selv at beslutte, hvordan ressourcerne til den understøttende undervisning udmøntes. På Elsted Skole har skolebestyrelsen, lærererne, pædagogerne og skolens ledelse alle været positivt undersøgende på de muligheder, som nu er blevet os givet.

  Det er også et faktum, at mange af jer i den sidste Forældretilfredshedsundersøgelse udtrykte bekymring for jeres børns faglige og sociale udbytte ved de lange skoledage, og der var også mange, der tilkendegav ærgelse/bekymring over, at SFO-tiden med ny skolereform blev reduceret.


  Med beslutningen om at indføre to-lærertimer vil lærerne i højere grad kunne nå omkring den enkelte elev og opgaven med at differentiere vil blive understøttet.

  Særligt for eleverne på 0.- 4. årgang vil en nedsættelse af undervisningstiden give mere tid til fordybelse og ro i de pædagogiske aktiviteter, som nu i højere grad muliggøres i SFO-tiden.


  Jeg glæder mig til at følge elevernes trivsel fagligt og socialt med den nye organisering af undervisnings- og SFO-tiden.

  Med venlig hilsen
  Mette Søberg

   

 • ikon
  Kira Borup den 13-06-2016
  Kære forældre
  Så er der ikke længe til skoleåret er slut og SFO sommerferiepasning starter.

  Vi har SFO for alle SFO indmeldte børn på Phønix i ugerne 26, 27, 28, 29, 30. Fra mandag i uge 31 er 2.-4. klasse på Phønix og 0.-1. klasse på Tusindbenet.

  Telefonnr. til Phønix 20 53 37 74
  Telefonnr. til Tusindbenet 29 20 37 32

  I ønskes alle en rigtig god sommer.


   
 • ikon
  Tina Bröner Grimm den 14-01-2016
  Facaderenovering på Elsted Skole
  I de kommende uger går vi i gang med 2. etape af facaderenoveringen på skolen. Vedlagt er en generel information til alle forældre om, hvad der kommer til at ske - bl.a. vil skolens døre først blive åbnet kl. 7.50 fra mandag den 25. januar og indtil renoveringen er færdig.
  Vi vil løbende følge op med yderligere informationer til de enkelte klasser, efterhånden som de bliver direkte påvirket af renoveringen og skal genhuses i andre lokaler.
  Med venlig hilsen
  Skolens ledelse