• Tina Brøner Grimm den 21-11-2017

   


  Motionsdag 2017
   
 • Mette Søberg den 21-11-2017
  Skoleindskrivning på Lystrup Skole og Elsted Skole til skoleåret 2018/2019
   
  Kære forælder til kommende 0. klassebarn

  Her får du en orientering om skoleindskrivningen og frit skolevalg i Aarhus Kommune:
  • Du har krav på at få dit barn optaget i børnehaveklassen på skolen i det distrikt, hvor I bor.
    
  • Ønsker du, at dit barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det ved indskrivningen. Har barnet søskende på den ønskede skole, har det krav på at gå på skolen.
    
  • Dit barn kan blive optaget på den ønskede skole, hvis der er ledige pladser til rådighed. Det betyder, at der ikke vil blive oprettet ekstra klasser alene for at skabe pladser til børn fra andre skoledistrikter. Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, optager skolen først de børn, som bor nærmest den ønskede skole.
    
  • Hvis du har fravalgt distriktsskolen er du ikke senere, dvs. efter skolestart, garanteret optagelse på denne.
    
  Du skal i år indskrive dit barn mellem den 22. november og 31. december ved brug af Nem-ID. Link til skoleindskrivningen er aktivt fra den 22. november: https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

  Er du i tvivl om noget ved skoleindskrivningen, kan du få hjælp ved at kontakte dagtilbud eller skolerne.

  Søger du privatskole, eller er dit barn allerede indmeldt, skal du oplyse det ved skoleindskrivningen.

  Skoleindskrivningen til Lystrup Skole og Elsted Skole har hidtil fordelt sig sådan, at det har været muligt at opfylde de fleste forældres ønske. Søger du om anden skole end distriktsskolen får du svar via digital post i april.

  Med venlig hilsen

  Katja Uth, skoleleder, Lystrup Skole
  Mette Søberg, skoleleder, Elsted Skole
  Bente Jonsen, Dagtilbudsleder for Lystrup-Elsted dagtilbud
   

w

Film fra Elsted Skole