• ikon
  Mette Søberg den 27-03-2015
  En god historie om Elsted Skole – Kvalitetsrapporten 2015
   
  I forlængelse af folkeskolereformen er det fra nationalt hold besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en ekstraordinær Kvalitetsrapport i 2015. Rapporten indeholder data vedr. elevernes faglige niveau målt i karaktergennemsnit v/ afgangsprøverne, undervisningseffekt m.m.
   
  Rapporten indgår i Århus som en del af en samlet status og er samtidig også en nulpunktsmåling i forhold til at kunne følge udviklingen af reformens fremadrettede virke på skolerne.
   
  I bilaget (side 20) kan I se resultaterne fordelt på alle folkeskoler i Århus.
   
  I forhold til Elsted Skole er det med stolthed i stemmen, at jeg kan konstatere, at vores skole placerer sig helt i top, når vi ser på karaktergennemsnittet i de bundne prøver i 2014. Der er kun én anden skole, der placerer sig lige så højt.
   
  Kigger vi på undervisningens effekt (målt som karaktergennemsnit set i forhold til de socioøkonomiske referencer) springer Elsted Skole normen i Århus. Årgang 2014 er helt oppe på 0,9.
   
  Stor ros til skolens personale og en tak til skolens forældre for jeres opbakning gennem et godt skole-hjemsamarbejde.
   
  God påske
  Mette Søberg
   
 • ikon
  Tina Bröner Grimm den 25-03-2015
  Kære forældre, elever og medarbejdere på Elsted Skole

  Mange af jer har nok lagt mærke til, at der i denne uge er blevet sat et stort skilt ved skolens indkørsel. Skiltet reklamerer for en ny privatskole, som forældre fra Hjortshøj ønsker at etablere.

  Måden, som skiltet er placeret på, får det desværre til at virke som om, at det kunne være forældre fra Elsted Skole, der vil starte et alternativ. Jeg vil gerne understrege, at alle initiativer i den retning er velkomne. Det er alene et spørgsmål om at få sat tingene i rette perspektiv.

  Der bliver på skolen dagligt lagt et stort arbejde med høj faglighed, læring og trivsel for eleverne. Jeg synes, at de resultater skolen har leveret i de senere år målt i diverse undersøgelser taler for sig selv.

  Vi arbejder på skolen målrettet efter at løse ting gennem dialog. Det er derfor min forhåbning, at det arbejde, som vi har lagt i at skabe en kultur - hvor vi kan tale med hinanden om de svære ting - fortsat vil bære frugt.

  Vi er på skolen åben for konkurrence, men er meget kede af den måde, man fra Børnenes Akademi har valgt at reklamere og de signaler, som denne form risikerer at sende, når skiltningen er placeret ved Elsted Skoles indkørsel.
   
  Bo Gustafsson
  Formand for skolebestyrelsen
 • ikon
  Chris Lynggaard Pedersen den 27-03-2015
  Elsted skoles dramahold præsenterer

  Teaterkoncerten "På en lørdag"
   
 • ikon
  Mette Søberg den 25-03-2015
  Kære forældre og elever

  Det er med glæde, at jeg på skolens vegne kan orientere om, at lærer Tina Dalgaard Pedersen har takket ja til stillingen som pædagogisk leder af indskolingen.

  Tina har mange års undervisningserfaring fra indskoling, uddannelse som læsevejleder og varetager for nuværende opgaven som koordinator af skolens støttecenter.

  Dertil har Tina også ledelseserfaring, da hun fra marts 2013 til maj 2014 var konstitueret viceskoleleder på Elsted Skole.

  Tina tiltræder den nyoprettede stilling pr. 1. august 2015.

  Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at I ligeså vil tage rigtigt godt imod hende.

  På vegne af skolens ledelse
  Mette Søberg
 • ikon
  Mette Søberg den 06-03-2015
  Ændring af rammesætningen for studietid 8.-9. årgang