• ikon
  Tina Bröner Grimm den 14-01-2016
  Facaderenovering på Elsted Skole
  I de kommende uger går vi i gang med 2. etape af facaderenoveringen på skolen. Vedlagt er en generel information til alle forældre om, hvad der kommer til at ske - bl.a. vil skolens døre først blive åbnet kl. 7.50 fra mandag den 25. januar og indtil renoveringen er færdig.
  Vi vil løbende følge op med yderligere informationer til de enkelte klasser, efterhånden som de bliver direkte påvirket af renoveringen og skal genhuses i andre lokaler.
  Med venlig hilsen
  Skolens ledelse