• ikon
  Mette Søberg den 24-03-2017
  Kære forældre

  Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 – jeres mening er vigtig
   
  Alle forældre i Århus Kommune har nu modtaget en invitation til at deltage i forældretilfredshedsundersøgelsen, og jeg vil med denne hilsen opfordre alle til at give jeres mening til kende.
   
  I spørgeskemaet er undervisningsdelen angivet som skole og fritidsdelen som SFO.
   
  Undersøgelsen varer frem til den 23. april og fra næste uge, vil forældre, som ikke har svaret modtage en påmindelse herom.
   
  Jeg har i dag modtaget en opgørelse, der viser, at Elsted Skoles svarprocent ligger på 36,8 – men den må vi kunne få højere op.

  Vi plejer jo at have som mål, at vi får kommunens højeste svarprocent 
   
  I skal vide, at jeres tilkendegivelser er af stor betydning, da resultaterne bliver brugt i samarbejdet mellem skolebestyrelsen, medarbejderne og skolens ledelse i bestræbelserne på at udvikle og understøtte kvaliteten på Elsted Skole.
   
  God weekend
  Mette Søberg
 • ikon
  Mette Thesbjerg Horn den 31-01-2017
  Nyt om tandpleje på Elsted Skole

  se bilag

w

Film fra Elsted Skole