• ikon
  Tina Bröner Grimm den 17-04-2015
  Vi skal være stolte!!
  Kort før Påske offentliggjorde Mette Søberg resultaterne fra kvalitetsanalysen for skolerne i Aarhus Kommune. Her kan vi igen konstatere, at vi skal være stolte af Elsted Skole – hvor vi i forhold til det absolutte karaktergennemsnit på 9. årgang er i top-2 og korrigeret for socialøkonomiske faktorer er den bedste skole i Aarhus Kommune.
  Vi er meget stolte af resultatet – et resultat, der KUN kan opnås, forbi vi har dygtige lærere og pædagoger, der udfordrer vores børn hver dag, samt en både lydhør og målrettet ledelse der understøtter medarbejderne. Derfor skal der lyde en stor ros til alle medarbejdere på Elsted Skole for dette flotte resultat.
  … og disse resultater forpligter. Resultaterne er af Aarhus Kommune beskrevet som en ”nul-punktsanalyse”, hvilket betyder, at der forventes forbedringer. Derfor ser vi i skolebestyrelsen frem til den kontinuerlige proces, det er at udvikle Elsted Skole, så de flotte resultater fortsætter i fremtiden. Vi skal i fællesskab (børn, forældre, bestyrelse, lærere, pædagoger, teknisk-administrativt personale og ledelse) løbende udvikle os, sætte nye målsætninger og sikre, at vi bliver ved med at have en skole og en arbejdsplads, som vi er stolte af – og ikke mindst – vedbliver med at sende dygtige unge videre i uddannelsessystemet, som ved, at de har fået en god faglig og social ballast til fremtiden. Og det er det vigtigste mål for os alle.
  Så et stort tillykke til os alle – og især et stort tillykke til de dygtige og engagerede medarbejdere….
   
  På vegne af Elsted Skoles bestyrelse
  René Damkjer
   
 • ikon
  Mette Søberg den 27-03-2015
  En god historie om Elsted Skole – Kvalitetsrapporten 2015
   
  I forlængelse af folkeskolereformen er det fra nationalt hold besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en ekstraordinær Kvalitetsrapport i 2015. Rapporten indeholder data vedr. elevernes faglige niveau målt i karaktergennemsnit v/ afgangsprøverne, undervisningseffekt m.m.
   
  Rapporten indgår i Århus som en del af en samlet status og er samtidig også en nulpunktsmåling i forhold til at kunne følge udviklingen af reformens fremadrettede virke på skolerne.
   
  I bilaget (side 20) kan I se resultaterne fordelt på alle folkeskoler i Århus.
   
  I forhold til Elsted Skole er det med stolthed i stemmen, at jeg kan konstatere, at vores skole placerer sig helt i top, når vi ser på karaktergennemsnittet i de bundne prøver i 2014. Der er kun én anden skole, der placerer sig lige så højt.
   
  Kigger vi på undervisningens effekt (målt som karaktergennemsnit set i forhold til de socioøkonomiske referencer) springer Elsted Skole normen i Århus. Årgang 2014 er helt oppe på 0,9.
   
  Stor ros til skolens personale og en tak til skolens forældre for jeres opbakning gennem et godt skole-hjemsamarbejde.
   
  God påske
  Mette Søberg
   
 • ikon
  Mette Søberg den 06-03-2015
  Ændring af rammesætningen for studietid 8.-9. årgang