• ikon
  Mette Søberg den 08-10-2015
  Kære forældre

  Forældretilfredshedsundersøgelsen 2015

  I dagene omkring den 15. oktober i efterårsferien vil I få tilsendt en e-mail eller et brev med et link til et spørgeskema fra Børn og Unge i samarbejde med Rambøll.
   
  Jeg håber, at I vil tage jer tid til at svare, da undersøgelsen er jeres mulighed for at give jeres mening til kende med Elsted Skole.
  Jeres svar er vigtige for os, og de vil blive brugt i samarbejdet mellem skolebestyrelsen, skolens medarbejdere og skolens ledelse i arbejdet for at udvikle og understøtte kvaliteten på vores skole.
   
  I spørgeskemaet er undervisningsdelen angivet som skole og fritidsdelen som SFO.
   
  Undersøgelsen strækker sig i år fra torsdag den 15. oktober til søndag den 29. november.

  Fra torsdag den 22. oktober vil der blive udsendt en påmindelse til forældre, som ikke har svaret, og fra den 2. november starter en telefonisk opfølgning fra Rambøll.

  Håber I vil give jer tid til at deltage – måske vi kunne få kommunens højeste svarprocent

  På skolens vegne
  Mette Søberg
 • ikon
  Mette Søberg den 29-09-2015
  Fælles temauge: Pas på min skole

  I uge 41 vil undervisningen på alle årgange fra mandag til torsdag sætte fokus på temaet "Pas på min skole".

  Mødetid mandag til torsdag - alle årgange - kl. 8.10-14.10

  Vi ønsker gennem en lang række aktiviteter at påvirke til positiv adfærd, så alle elever i højere grad vil se det som naturligt at passe på og værne om skolens inventar og bygninger. 

  Overordnet vil vi arbejde ud fra flg. to tilgange:

  Positiv elevadfærd - sådan passer vi på vores skole.
  Mål: At reducere udgifterne til reperationer, så pengene kan bruges bedre. 
   
  Forskønnelse af klasselokaler og gange - elevproduktioner, oprydning, rengøring, aftaler.
  Mål: At gøre skolens klasselokaler og gange pænere.

  Sagt med andre ord ønsker vi, at eleverne tager mere ansvar for det fælles, tænker sig om og behandler skolen på ordentlig vis.

  Det vil betyde meget for indsatsen, at I viser jeres børn, at I bakker op om formålet. På den måde kan vi vise børnene, at forældre og skolen står sammen om at gøre skolen til det rare lære- og værested, som vi alle kunne ønske os.
   
  Skolernes motionsdag 
  Som afslutning på ugen afholder vi traditionen tro skolernes motionsdag, og i den forbindelse har vi brug for parkeringspladsen til den fælles opvarmning og afslutningen.
   
  Parkeringspladsen vil derfor blive lukket for parkering og kørsel i tidsrummet kl. 8.30-12.00 fredag den 9. oktober.

  Mødetid fredag - alle årgange - kl. 8.10-12.00

  På vegne af skolens lærere, pædagoger, TAP-personale og skolens ledelse
  Mette Søberg