• ikon
  Mette Søberg den 20-05-2016
  BAGVAGT SOMMERFERIEN 2016
  I tilfælde af utilsigtede hændelser på skolen eller på Phønix kan flg. ledere kontaktes.
 • ikon
  Mette Søberg den 01-07-2016
  Kære forældre

  Et skoleår er gået på hæld, og på kontoret er vi nu klar til at lukke skolen ned til sommerferie.

  Det har været 200 skoledage med en hel masse støv og rod som følge af renoveringen af skolens vinduer, udgange, stern og samtlige 36 klasselokaler. I skal vide, at skolens pedeller sammen med Troels Pedersen har været helt uovertrufne i forhold til arbejdsindsats og fleksibilitet i hele processen. Troels er lærer på skolen, men nu også skolens malemester.

  En særlig tak til forældrene på 0. årgang, som har bøvlet med tasker og skiftetøj til og fra Klub 5 - og ros til de seje 0. klasseelever, som troligt har fragtet deres ting og sager frem og tilbage gennem hele renoveringsperioden. 

  Også en tak til vores trafikpatrulje, som har hjulpet de små elever sikkert til skole fra morgenåbningen i SFO. Det er en fornøjelse hver morgen at opleve, hvordan vores morgenfriske elever i trafikpatruljen hjælper skolens elever - et flot eksempel på gode rollemodeller.

  Det er dejligt at se, hvordan I har taget den nye "Kiss and drop-zone" til jer. Jeg fornemmer, at denne zone er med til at lette på morgentrafikken på skolens parkeringsplads. Jeg ved godt, at vi på de regnfulde dage stadig ikke kan undgå trafikpropper, men alt i alt oplever jeg, at morgentrafikken glider mere hensigtsmæssigt end tidligere.

  2015-16 var skoleåret, hvor vi gjorde os erfaringer med fagdage på 1.- 9. klassetrin. Både elever, lærere og pædagoger har anbefalet, at vi fortsætter med fagdage i det nye skoleår, da det har givet mulighed for rigtig mange forløb "ud af huset" og mere fordybelse. Når jeg ser på skolens forbrug til togbilletter og buskort bliver jeg glad, for der er brugt rigtig mange penge til dette formål. Stor ros til skolens lærere og pædagoger for alle de læringsoplevelser, de har givet eleverne på disse dage.  

  I det nye skoleår vil omfanget af fagdagene blive justeret på den måde, at 0.-3. årgang planlægges med 8 fagdage og 4.-9. årgang med 16. Evalueringen viser, at 16 fagdage var lige i overkanten for de mindste elever.

  Sidste skoledag inden ferien fik alle elever deres nye skemaer med hjem i hånden; men I kan også finde skemaerne på Intra ved at klikke frem til uge 32. I den forbindelse kan I se, hvordan vi har skemalagt de kortere skoledage. Jeg ser frem til at følge den betydning, som to-lærerordningerne vil have for elevernes læring - både fagligt og socialt.

  Elevernes trivsel ligger mig meget på sinde, og i det nye skoleår vil skolen i samarbejde med skolebestyrelsen igangsætte udarbejdelsen af en ny Mobbepolitik. En arbejdsproces, hvor skolebestyelsen og jeg i løbet af efteråret vil invitere alle klasseforældreråd til et dialogmøde.

  Til slut vil jeg gøre reklame for den nye Børne- og ungepolitik, som byrådet har vedtaget. I politikken har der nemlig indfundet sig et nyt begreb, som kaldes samskabelse. Begrebet handler om betydingen af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole. Et samarbejde som på Elsted Skole skal gå begge veje, og i den forbindelse vil jeg gerne takke jer for jeres konstruktive med- og modspil, jeres engagement og jeres opbakning til skolen - det er guld værd for os og jeres børns skolegang.

  Med ønsket om en solbeskinnet sommer 
  Mette Søberg

  N.B: 1. skoledag efter ferien er onsdag den 10. august 
  0. årgang møder kl. 9.45-11.30
  1.-9. årgang møder kl. 8.10-14.10
   
   
 • ikon
  Mette Thesbjerg Horn den 01-07-2016
  Hjælp ved tandskader
  Strategi:Trivsel og sundhed
  Afsender:Tandplejen
  2016 - uge 26
  Sommermåneder byder på masser af udendørs aktiviteter og spændende lege.
  Hvis uheldet er ude og et af jeres børn falder og slår tænderne, er den bedste hjælp, I kan give at:
  - trøste barnet
  - kontakte tandplejen
  Hvad kan du selv gøre: Skader på mælketænder
  Hvad kan du selv gøre: Skader på blivende tænder
  Nødbehandling i sommerferien
  Tandplejens vagt til nødbehandling i sommerferien er åben alle hverdage kl. 9-12 -  fra onsdag d. 29. juni til og med fredag d. 5. august.
  Info om vagtklinikken vil ligge på forsiden af  tandplejenaarhus.dk i den aktuelle periode.
  Øvrige dage i skolernes sommerferie:
  Kontakt jeres lokale tandklinik.
  Tandplejen ønsker god sommer
  Kontakt:Hanne Fuglsang Nielsen
  Telefon:
  Email: hfn@aarhus.dk
 • Mette Søberg den 21-06-2016
  Kære alle

  Det er med stor glæde, at jeg kan orientere om, at Mette Bach Purup pr. 1. august ansættes som pæd. leder på Elsted Skole. Mette får det ledelsesmæssige ansvar for 0.-1. årgang og SFO.

  Mette kommer fra en stilling som lærer på Lystrup Skole, hvor hun har været ansat i 18 år. De senere år primært i indskolingen. Mette har ud over sine undervisningsopgaver varetaget opgaver som pædagogisk koordinator, praktikkoordinator, inklusionsvejleder, formand for pædagogisk udvalg m.v.

  Vi glæder os til samarbejdet - og hilser Mette hjertelig velkommen.

  På ansættelsesudvalgets vegne
  Mette Søberg
 • ikon
  Kira Borup den 13-06-2016
  Kære forældre
  Så er der ikke længe til skoleåret er slut og SFO sommerferiepasning starter.

  Vi har SFO for alle SFO indmeldte børn på Phønix i ugerne 26, 27, 28, 29, 30. Fra mandag i uge 31 er 2.-4. klasse på Phønix og 0.-1. klasse på Tusindbenet.

  Telefonnr. til Phønix 20 53 37 74
  Telefonnr. til Tusindbenet 29 20 37 32

  I ønskes alle en rigtig god sommer.